Придеви – тест (пети разред)

Придеви – тест (пети разред)

Служба речи у реченици – тест

Преткосовски циклус песама: Женидба Душанова – тест

Синтакса глаголских облика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи три тачне тврдње које се односе на придеве:

2. У следећем низу речи придев је:

3. Међу градивне придеве залутао је један описни. Означи га:

4. Међу временске придеве залутао је један месни. Означи га:

5. У следећим групама речи налази се једна с описним придевом. Означи је:
6. Означи правилне облике присвојних придева:

7. Означи правилне облике присвојних придева:

8. Означи три придева која не мењамо по падежима:

9. Означи три тачне тврдње:

10. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок:
11. Означи правилно написане компаративе придева бритак и дрзак:

12. Означи три придева чија је компарација неправилна:

13. Означи правилно написане компаративе придева строг и бесан:

14. У реченици: Одгледао сам ЗАНИМЉИВ ФИЛМ. Падеж истакнуте групе речи (придев+именица) је:

15. У реченици: Одгледао сам најаву ЗАНИМЉИВОГ ФИЛМА. Падеж истакнуте групе речи (придев+именица) је:
16. Означи правилно написане присвојне придеве изведене од именица комшија, Аустралија:

17. Означи слово испред правилно написане реченице:

18. Означи правилно написане облике присвојних придева насталих од именица Банија, Париз и Америка:

19. Означи правилне облике присвојних придева насталих од именица Милица, Љубица и Павле:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ