Култура и свакодневни живот старих Римљана – тест (5.р.)

Култура и свакодневни живот старих Римљана

Култура и свакодневни живот старих Римљана II

1. Који језици су били у употреби у Римском царству?

2. Култура и религија старих Римљана развијала се под утицајем грчке културе.

3. _______ су у старом Риму представљала јавна купатила.

4. Врховни Бог у старом Риму био је:

5. У епу ______ је опевана судбина тројанског јунака Енеје.

6. Најзначајнији књижевник старог Рима био је:

7. Стари Римљани су веровали:

8. Римски градитељи су били инспирисани утицајем ________ градитеља.

9. Ко је био најпознатији римски говорник и правник?

10. Римско право представља основу данашњег модерног права.

11. У чију част је изграђен храм Пантеон?

12. Тацитова дела су:

13. Тит Ливије је савременик ког владара?

14. _______ представља целокупно људско стваралаштво; све оно што су стари Римљани стварали и оставили нама у наслеђе.

15. Вергилије је био савременик:

16. ___________ је извршио реформу календара и увео у употребу Јулијански календар.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста