Култура и свакодневни живот старих Римљана – тест (5.р.)

Култура и свакодневни живот старих Римљана

Култура и свакодневни живот старих Римљана II

1. ___________ је извршио реформу календара и увео у употребу Јулијански календар.

2. Ко је био најпознатији римски говорник и правник?

3. Тит Ливије је савременик ког владара?

4. Римски градитељи су били инспирисани утицајем ________ градитеља.

5. Врховни Бог у старом Риму био је:
6. Стари Римљани су веровали:

7. _______ представља целокупно људско стваралаштво; све оно што су стари Римљани стварали и оставили нама у наслеђе.

8. Римско право представља основу данашњег модерног права.

9. Култура и религија старих Римљана развијала се под утицајем грчке културе.

10. У чију част је изграђен храм Пантеон?
11. Најзначајнији књижевник старог Рима био је:

12. У епу ______ је опевана судбина тројанског јунака Енеје.

13. Тацитова дела су:

14. _______ су у старом Риму представљала јавна купатила.

15. Вергилије је био савременик:
16. Који језици су били у употреби у Римском царству?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста