Разлика скупова (основни ниво)

Разлика скупова (основни ниво)

Операције са скуповима (комбиновани тест)

Резултат теста

1. Шта представља разлика скупова A и B?

2. Одредити разлику скупова А и B (A∖B) ако су скупови А = {1, 2, 3, 5} и B = {1, 4, 5, 7}.

3. На датој слици разлика скупова A и B (A∖B) обележена је:

4. Дати су скупови А = { x | x ∈ N0 и 2 < x < 8} и B = { x | x ∈ N0 и x < 5}. Одредити разлику скупова (B∖А).

5. Који од наведених израза представља израз за разлику скупова А и B?
6. У плави део Веновог дијаграма уписујемо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ