Најстарији период грчке историје – тест (5.р.)

Најстарији период грчке историје

Најстарији период грчке историје и доба успона грчких полиса

Најстарији период грчке историје – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Најстарији становници Грчке били су __________.

2. Током 2. миленијума п.н.е. простор старе Грчке насељавају Ахајци, Дорци и Еолци.

3. Крит је острво у западном Средоземљу.

4. на острву Криту, отприлике 3000 година пре нове ере, појавила се врло развијена култура __________ култура.

5. Минојска култура обележава три епохе:
6. Критска култура назива се и Mинојска по краљу ________________.

7. Крићани из минојске ере развили нови систем писања - линеарно слово М , које је дешифровано.

8. Најважнија занимања на Криту су била:

9. Паралелно са развојем кретске културе, државе развијене на грчком копну основали су Асирци , једно од хеленских племена.

10. Ахејци су основали краљевства са добро утврђеним градовима на полуострву:
11. Микенска култура је добила назив по граду Микени на полуострву Пелопонезу

12. Најкрупнији догађај микенске епохе је _________ рат.

13. Хомерско доба грчке историје трајало је од средине XI до срдине XIII века п.н.е.

14. Хомерско доба помиње се још и као:

15. У Хомерско доба и каснијим периодима у Грчкој су живела три племена:
16. Грци населили обале Средоземног и Црног мора. Овај процес назива се колонизација.

17. Престоница Критске државе био је град:

18. Микенско писмо се звало.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ