Imenice zenskog roda sa suglasnikom – test

Imenice zenskog roda sa suglasnikom – test

Резултат теста

1. Dragan piše ove reči sa ....

2. Tokom ... svuda je tiho.

3. Svetlana je prošle nedelje slomila....

4. Lekar leči naše ...

5. Mi čekamo goste sa ....
6. Ona ima u sebi puno...

7. Dajem ti moju ... da je situacija izgledala tako.

8. Danju učim, ... spavam.

9. U koferu je imala mnogo...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ