Воде на копну – провера

Воде на копну – провера

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ледници настају таложењем:

2. Подземна вода која се налази између 2 непропусна слоја стена назива се:

3. Подземне воде су оне које се налазе ______ површине.

4. Речни систем је река са свим својим притокама, односно рекама и потоцима који се уливају у главну реку.

5. Делови реке су:
6. Река је водени ток која се креће речним коритом:

7. Под минералним изворима подразумевамо ону воду која у свом саставу садржи минералне материје.

8. Речни слив је назив за неку територију са које све воде отичу према једном мору, окаену или језеру. Разликујемо:

9. Место на коме подземне воде избијају на површину Земље назива се:

10. Подземне воде су:
11. Уколико имамо извор чија вода има и високу температуру и садржи минералне материје, њега називамо: термоминерални.

12. Речна мрежа су све реке на територији једне државе, области или континента.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ