Човек и географија

Човек и географија

1. Који морепловац-истраживач је допринео развоју географије као науке?

2. Географија проучава:

3. Друштвена географија проучава:

4. У ком веку почиње да се развија модерна географија?

5. Савремена географија се бави проучавањем узрочно-последичних веза у природи.
6. Физичка географија проучава:

7. Водени омотач Земље је:

8. Васко да Гама је открио поморски пут до:

9. Најпознатији српски географ је:

10. Знања о нашој планети проширили су европски ________ од XV до XVIII века.
11. Географија је:

12. Литосфера је ваздушни омотач Земље.

13. ________ је био први човек који је искористио назив географија.

14. Означити пример одговорног понашања човека према планети Земљи:

15. Кристофор Колумбо је открио:
16. Географија се дели на физичку, друштвену и ________.

17. Однос човека према природи је искључиво позитиван.

18. Експедиција _________ опловила је Земљу од 1519. до 1522. године.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7