Човек и географија

Човек и географија

1. Географија се дели на физичку, друштвену и ________.

2. Савремена географија се бави проучавањем узрочно-последичних веза у природи.

3. Експедиција _________ опловила је Земљу од 1519. до 1522. године.

4. Физичка географија проучава:

5. Који морепловац-истраживач је допринео развоју географије као науке?
6. Друштвена географија проучава:

7. Означити пример одговорног понашања човека према планети Земљи:

8. ________ је био први човек који је искористио назив географија.

9. Кристофор Колумбо је открио:

10. Однос човека према природи је искључиво позитиван.
11. Географија је:

12. Најпознатији српски географ је:

13. Васко да Гама је открио поморски пут до:

14. У ком веку почиње да се развија модерна географија?

15. Водени омотач Земље је:
16. Литосфера је ваздушни омотач Земље.

17. Знања о нашој планети проширили су европски ________ од XV до XVIII века.

18. Географија проучава:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7