Операције са скуповима (комбиновани тест)

Операције са скуповима (комбиновани тест)

Пресек и унија скупова (напредни ниво)

Пресек и унија скупова (основни ниво

Skupovne operacije -test

Резултат теста

1. Дати су скупови A и B чији су елементи А ={м, а, р, к, о} и B = {п, е, т, а, р}. Одредити разлику скупова A∖B и B∖А.

2. Празан скуп је скуп који не садржи елементе:

3. Од 30 ученика, три ученика има мачку и пса.Само пса има 7 ученика, а само мачку 5 ученика.Колико ученика нема ни пса ни мачку?

4. Дати су скупови А = {3, 5, а}, B={4, п, 5, 7} и C = {а, п, 5}. Одредити елементе скупова А ∩ B и C∖А.

5. На којој слици је приказан пресек два скупа:
6. На слици је приказана:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ