Енглески језик: positive, comparative, superlative-тест (5.р.)

Енглески језик: Поређење придева (positive, comparative, superlative)

Енглески језик: Тhe Present Simple Tense-тест

Резултат теста

1. Да ли је ова компарација правила: pretty-prettier-the prettiest

2. Штиклирај придеве који имају неправилну компарацију:

3. Вишесложни придеви уместо наставака имају испред MORE у компаративу и THE MOST у суперлативу.

4. The Nile is ____________ river in the world.

5. Уколико се придев завршава сугласником, а испред њега се налази самогласник, последњи сугласник дуплирамо у компаративу и суперлативу.
6. Tim can run _______ than Marta.

7. My sister is ________ than my brother.

8. Како гласи суперлатив придева CLOSE?

9. Да ли је ова компарација правилна: big-biger-the bigest

10. The blue whale is ___________ animal.
11. Iceland is ________ than Spain.

12. Како гласи компаратив придева HOT? Обрати пажњу на сугласник!

13. Како гласи суперлатив глагола DRY?

14. Како гласи компаратив придева LARGE?

15. Штиклирај правилне компарације:
16. My sister is _______singer in our family.

17. Ако се придев завршава на слово -е, не дуплирамо -е већ додајемо слово -r у компаративу .

18. Да ли је ова компарација правилна: wet-wetter-the wettest

19. Уколико се придев завршава на -у, оно се у компаративу и суперлативу мења у -i на које се додају наставци.

20. Да ли је ова компарација правила: nice-nicer-the nicest
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ