Pokretljivost- Test za 5. razred

Pokretljivost- Test za 5. razred

1. Primer za dve životinje koje zbog toga što žive u vodi imaju sličan oblik tela, ali nisu srodne je:

2. Bakterije za kretanje koriste:

3. Kretanje i jednoćelijskim i višećelijskim živim bićima omogućava da uspešnije sebi obezbede:

4. Za koje ribe se smatra da su preci današnjih kopnenih životinja?

5. Postoje životinje koje se kreću i na kopnu i u vodenoj sredini.
6. Telo u vodi ima:

7. Organizam kretanjem:

8. Sve biljke usmeravaju rast ka:

9. Kit za kretanje koristi udove u obliku:

10. Koja od navedenih životinja se kreće tako što skače?
11. Bičari za kretanje koriste lažne nožice.

12. Ptice se sele u toplije krajeve da bi tamo mogle da se razmnožavaju.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста