Pokretljivost- Test za 5. razred

Pokretljivost- Test za 5. razred

1. Bičari za kretanje koriste lažne nožice.

2. Primer za dve životinje koje zbog toga što žive u vodi imaju sličan oblik tela, ali nisu srodne je:

3. Koja od navedenih životinja se kreće tako što skače?

4. Sve biljke usmeravaju rast ka:

5. Organizam kretanjem:

6. Za koje ribe se smatra da su preci današnjih kopnenih životinja?

7. Bakterije za kretanje koriste:

8. Kit za kretanje koristi udove u obliku:

9. Telo u vodi ima:

10. Kretanje i jednoćelijskim i višećelijskim živim bićima omogućava da uspešnije sebi obezbede:

11. Ptice se sele u toplije krajeve da bi tamo mogle da se razmnožavaju.

12. Postoje životinje koje se kreću i na kopnu i u vodenoj sredini.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста