Бројеви – тест (5. разред)

Бројеви – тест (5. разред)

Глаголи – пети разред

Заменице – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Бројеви који означавају колико чега има на броју називају се:

2. Бројеви који казују који је по реду неки појам, називају се?

3. Означи речи које не припадају бројевима.

4. Којој врсти речи припадају следеће речи: стотина, хиљада, милијарда?

5. Означи тачне тврдње.
6. Означи правилно написану реченицу.

7. Означи редни број.

8. Означи неправилно написану реченицу.

9. Означи основни број.

10. Редни бројеви се могу писати арапским или римским цифрама. када се пишу арапским цифрама, обавезно се пишу са тачком. Римски бројеви су редни бројеви, они се пишу без тачке.
11. Вишечлани редни бројеви се састоје од две или више речи, што значи да се свака реч пише одвојено.

12. Бројеве које најчешће користимо (1, 2, 3, 4...) називамо арапским, они, пак, нису потекли од Арапа. Ове бројеве створили су древни феничански трговци како би могли записивати своје трговачке рачуне, али су Арапи заслужни за њихову распрострањеност.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ