Заменице – тест

Заменице – тест

Инструментал – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Носим им поклоне.

2. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Онда ћемо и ми доћи.

3. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Почео је да прича сам са собом.

4. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Желео је да у њему изазове осећај кривице.

5. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Био сам један од њих – побуњеник.
6. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Причао је са њом нешто веома поверљиво.

7. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Чиме ја да будем задовољан?

8. Како гласи акузатив заменице за 3. лице једнине женског рода?

9. У којим падежима се јављају енклитички облици?

10. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Од тог дана нисмо више говорили о вама.
11. Како гласи енклитички облик заменице ЈА у дативу?

12. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: И тада је прво мислила на себе.

13. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Пред њима се указа провалија.

14. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Увек је мислио само о себи.

15. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Дајем све од себе.
16. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Хеј, ти!

17. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Захвалише јој.

18. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Желим да ме научите.

19. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Врло добро вас познајем.

20. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Од мене нећете то чути.
21. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Устручавају се од вас.

22. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Нигде те нема ових дана.

23. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Желим да угађам себи.

24. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Неизвесност ју је све више мучила.

25. Одреди у ком је падежу заменица и како гласи њен номинатив: Није на мени да судим.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ