Правопис

Правопис

Резултат теста

1. Изабери правилно написан присвојни придев:

2. Правилно написан број 15 је:

3. Изабери правилно написане глаголе:

4. Изабери правилно написaне глаголе:

5. Изабери правилно написане датуме:
6. Изабери правилно написане речи:

7. Изабери правилане изразе:

8. Изабери правилно написана насеља:

9. Изабери правилне називе небеских тела:

10. Изабери правилно написане речи:
11. Изабери правилно написану одричну заменицу:

12. Изабери правилно написан назив школе:

13. Изабери заменице у једнини:

14. Глагол у будућем времену је:

15. Правилно написани облици глагола су:
16. Правилно написани облици глагола су:

17. Правилно написани називи организације и установе су:

18. Правилно написани географски појмови су:

19. Правилно написане реченице су:

20. Правилно написана реченица је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ