Mere za masu i dužinu – test (3. i 4.r)

Mere za masu i dužinu – test

Резултат теста

1. Centimetar je jedinica za merenje:

2. Sprava sa slike služi za:

3. Na slici je časovnik koji pokazuje da je tačno:

4. Obeleži koje jedinice su poređane od najmanje do najveće..

5. Obeleži tačnu rečenicu.
6. Izaberi tačne tvrdnje.

7. Zamisli da je na vagi sa jedne strane čokolada i 2 tega, jedan od 500g i jedan od 100g, a sa druge strane vage je teg od 1kg. Kolika je masa čokolade?

8. Označi koje se merne jedinice koriste za merenje dužine

9. Označi koje se jedinice koriste za merenje mase:

10. Pretvori u date jedinice mere: 2m = ______ cm
11. Pretvori u date jedinice mere:

12. Napiši broj koji nedostaje tako da dobiješ tačne jednakosti 6 cm + 40 mm = ________ mm

13. Napiši broj koji nedostaje tako da dobiješ tačne jednakosti 1t - _____ = 400 kg

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ