Писање предлога С или СА – тест

Писање предлога С или СА

Резултат теста

1. Предлози су променљиве речи и служе за повезивање речи у реченици.

2. Правилно написана реченица је:

3. Означи тачну тврдњу.

4. Реченица на датој слици написана је:

5. Облик СА пишемо само испред сугласника који отежава изговор.
6. Избаци уљеза.

7. Означи устаљене језичке изразе у којима уочаваш предлог С или СА.

8. Означи правилно написану реченицу.

9. Реченица на датој слици написана је:

10. Означи реч уз коју можемо писати предлог СА.
11. Означи реч уз коју не можемо писати предлог СА.

12. Мама је запекла хлеб са тостером. Дата реченица написана је:

13. Дата реченица написана је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ