Површина правоугаоника – тест

Површина правоугаоника

Резултат теста

1. Израчунај површину правоугаоника страница а = 9 cm и b = 7 cm.

2. Израчунај страницу а , ако је ширина a b = 5 cm, а P= 60 cm 2.

3. Израчунај површину правоугаоника ако су дужине његових страница 7 cm и 12 cm.

4. Површина једног магацина је 544 m2 . Његова ширина је 32 m. Израчунај дужину тог магацина.

5. Дужина плафона просторије облика правоугаоника је 4 m, а ширина је 3 пута већа. Израчунај површину плафона.
6. Обим пода сале за састанке облика правоугаоника је О = 36 m. Израчунај површину пода сале ако се зна да је дужина сале а = 12 m.

7. Површина правоугаоника је 36 cm2, а ширина b = 3 cm2 . Израчунај дужину тог правоугаоника.

8. Разлика две суседне странице правоугаоника је 7 cm. Израчунај површину правоугаоника ако је његов обим 62 cm.

9. Површина правоугаоника је 136 cm2 . Дужина једне странице је 8 cm. Израчунај обим тог правоугаоника.

10. Учионицу облика правоугаоника дужине 16 m и ширине 19 m треба прекрити плочицама. Цена 1 m2 плочица је 1 300 динара. Колико новца је потребно да се поплоча једна учионица?
11. Димензије предње стране школске табле су 2 m и 15 dm. Израчунај њену површину.

12. Израчунај површину правоугаоника ако су његове димензије: a= 2 dm 5 mm, b = 4 mm

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ