Србија у доба Немањића

Резултат теста

1. Самосталну српску државу основао је:

2. Самостална српска држава је основана у

3. Стефан Немања је владао

4. Синови Стефана Немање су се звали:

5. Српском државом Немањићи су владали:
6. Стефан Немањић је српском државом владао

7. Стефан Немањић је за краља крунисан:

8. Као први крунисани краљ Србије Стефан Немањић је добио надимак:

9. Самосталну цркву је основао у Србији:

10. Први српски поглавар цркве имао је титулу
11. Стефан Душан Немањић владао је:

12. Стефан Душан је крунисан за

13. Душан Силни је уредио државу доношењем

14. Последњи владар из породице Немањића звао се

15. Надимак последњег владара из породице Немањића био је:
16. Урош Нејаки владао је Србијом:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ