Права, полуправа, дуж, круг, кружница – тест

Права, полуправа, дуж, круг, кружница – тест

Резултат теста

1. На слици је

2. На слици је

3. На слици је

4. На слици је

5. На слици је
6. На слици је

7. На слици је

8. На слици је

9. На слици је

10. На слици су
11. На слици су

12. Означи тачан одговор:

13. Означи тачан одговор:

14. Права је неограничена права линија.

15. Праву обележевамо _____________ словом латинице.
16. Кроз две тачке могуће је нацртати само __________ праву линију.

17. Дуж је права линија ограничена тачкама са обе стране.

18. Полуправа је линија ограничена са обе стране.

19. Тачка О дели праву на две полуправе.

20. Из једне тачке немогуће је повући безброј полуправих.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ