Животне заједнице – тест

Животне заједнице

Резултат теста

1. Природне водене заједнице у којима живе водене биљке, рибе и друге животиње су:

2. Означи биљку која се гаји на њивама.

3. Означи тачну тврдњу.

4. Допуни реченицу: Животне заједнице настају и развијају се на _____ и ______.

5. Које животиње не живе у земљишту пашњака?
6. Која је животиња на пашњаку бојом прилагођена боји траве?

7. Од којих се биљака добија сточна крмна храна?

8. На највишем спрату шуме расте само листопадно дрвеће.

9. Вук је највећа животиња наших шума.

10. Означи члана ланца исхране који спада у потрошача.
11. Природне копнене животне заједнице су:

12. Који услови за живот су потребни свим живим бићима?

13. Ланац исхране увек почиње од биљке која сама производи храну.

14. Животне заједнице воћњака и повртњака припадају:

15. Означи тачну тврдњу.
16. Означи члана ланца исхране који спада у произвођача.

17. Избаци уљеза.

18. Којој животној заједници највише одговара животиња на приказаној слици?

19. Означи жбунасте биљке.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ