Српски језик – провера (3. разред)

Српски језик – провера (3. разред)

Резултат теста

1. Колико слогова има реч самопослуга?

2. Који од наведених глагола означава радњу?

3. Која реч означава придев у реченици: Весна је прочитала занимљиву књигу.

4. Каква је по значењу следећа реченица и који знак недостаје? Немој ме љутити.

5. Која реченица је неправилно написана?
6. На потврдне и одричне реченице делимо...

7. Шта је басна?

8. Према облику реченице могу бити упитне, узвичне и изјавне.

9. Шта је бајка?

10. Речи које означавају бића, предмете и појаве називају се...
11. Која реч означава субјекат у реченици: На телевизији спикер чита нове вести.

12. Редослед слова у латиници назива се...

13. Које слово наставља низ? A B C Č Ć D Dž Đ __

14. Која реченица је правилно написана?

15. Речца НЕ се увек пише одвојено од глагола, без изузетака.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ