Digitalna komunikacija – test (3.r.)

Digitalna komunikacija – test

Резултат теста

1. Odaberi komunikaciju koja se ne odvija u realnom/stvarnom vremenu.

2. Izbaci uljeza.

3. Šta razmjenjujemo komunikacijom?

4. Izbaci uljeza.

5. Koji znak nam je potreban kako bi pravilno napisali elektroničku adresu?
6. Što nam je potrebno za digitalnu komunikaciju?

7. Odaberi komunikaciju koja se ne odvija u realnom/stvarnom vremenu.

8. Papirnata pisama su putovala od nekoliko dana do nekoliko nedelja.

9. Pojavom čega nastaje novo doba u komunikaciji?

10. Koji od navedenih načina komunikacije pripada prošlosti?
11. Danas komuniciramo putem poruka, poziva i videopoziva.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ