Биљке и животиње – годишња провера знања (четрти део)

Биљке и животиње – годишња провера знања

1. Коњ на врату има гриву а на ногама копите.

2. Свиње на ногама имају:

3. Које од наведених животиња су само биљоједи?

4. Из цвета се развија:

5. Користи од коња су:
6. О домаћим животињама брине:

7. У односу на листове, дрвеће делимо на:

8. У четинарско дрвеће спада (више тачних одговора):

9. У једном станишту живе биљке и животиње које су прилагођене условима живота у њему.

10. Особине биљака:
11. У зависности од тога где живе, животиње делимо на:

12. Из семена ниче:

13. Да ли је човек сваштојед?

14. Животиње које живе под земљом копају канале и тако ситне земљу и чине је растреситом.

15. Користи од овце су:
16. Припитомљавањем које животиње је настао пас?

17. По месту где живе, животиње се групишу на:

18. Младунче свиње је:

19. Користи од живине су:

20. У плоду се налази:
21. Људи на фармама гаје:

22. У четинарско дрвеће спада:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста