Одузимање троцифрених бројева до 1000 – тест

Одузимање троцифрених бројева до 1000

Резултат теста

1. Израчунај: 739 - 232 =

2. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

3. Који број недостаје у изразу на датој слици.

4. Одреди број који је за 234 мањи од броја 598.

5. У два албума има 498 сличица . Колико сличица има у првом албуму, ако у другом има 229 сличице?

6. У ⚪ упиши знак или = тако да запис са слике буде тачан.

7. Разлику бројева 556 и 146, умањи збиром бројева 123 и 32.

8. Горани су пошумљавали голет. Прва група је засадила 353 саднице бора, а друга група 121 садница бора мање. Колико садница бора је засадила друга група?

9. Богдана жели да сашије кошуљу која кошта 782 динара.Део новца је уштедела, али јој недостаје још 281 динар.Колико је новца уштедела?

10. Растојање између два аутомобила је износило 892m .Крећући се један другом у сусрет, први је прешао 252m , а други 49m мање. Колико растојање им је преостало до сусрета?

11. Израчунај разлику највећег троцифреног броја и троцифреног броја који се пише само цифром три.

12. Које бројеве треба уписати у квадратиће?Одреди умањеник, умањилац и разлику.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ