Биљке и животиње

Биљке и животиње

1. Животиње које су преживари:

2. Особине биљака:

3. Дивље животиње се саме брину о себи.

4. Сунце је извор светлости и топлоте.

5. Означи тачан одговор:
6. Користи од овце су:

7. Домаће животиње се обично деле на:

8. Користи од козе:

9. Животиње које живе под земљом копају канале и тако ситне земљу и чине је растреситом.

10. У ливадске биљке спадају:
11. Која животиња преспава зиму?

12. У односу на листове, дрвеће делимо на:

13. О домаћим животињама брине:

14. Означи тачан одговор:

15. Коза је ситна стока која пасе траву на пашњаку и брсти лишће.
16. Тело коња је прекривено:

17. Домаће животиње су настале припитомљавањем неког њиховог „дивљег" претка.

18. У зависности од тога где живе, животиње делимо на:

19. Бреза је листопадно дрво и расте уподножју планине.

20. Младунче свиње је:
21. Означи тачан одговор:

22. Према станишту биљке делимо на:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста