Променљиве и непроменљиве речи – тест

Променљиве и непроменљиве речи – тест

Резултат теста

1. Штиклирај реченицу у којој је употребљена лична заменица у 2. лицу множине.

2. Штиклирај личну заменицу у 3. лицу једнине.

3. Препознај и штиклирај глаголе.

4. Именице су променљиве речи које означавају....

5. Пронађи и штиклирај речи које су именице.
6. Који од следећих глагола означавају стање?

7. Сада пада снег у Нишу. Које речи из ове реченице су непроменљиве?

8. Која од датих речи је променљива?

9. Који од задатих присвојих придева су правилно написани?

10. Штиклирај правилно написане бројеве.
11. Избаци уљеза! Једна од датих речи није непроменљива.

12. Придеви су речи које ближе одређују и стоје уз...

13. Који бројеви, међу понуђеним одговорима, означавају збирне бројеве?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ