Имена становника, држава и народа – тест

Имена становника, држава и народа

Резултат теста

1. Називи држава који садрже једну реч пишу се:

2. Називи држава који садрже две или више речи пишу се тако што се свака реч пише:

3. Означи тачно написане речи:

4. Означи тачне тврдње.

5. Дoпуни реченицу испод слике.
6. Koм народу припада традиционална ношња са слике?

7. Допуни реченицу испод слике.

8. Означи тачно написан назив државе:

9. Јован Јовановић Змај рођен је у Новом Саду. Он је:________________.

10. Означи тачно написане реченице.
11. Допуни реченицу испод слике:

12. Означи називе места и држава који нису правилно написани.

13. Јован је Ужичанин. Он је из:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ