Сналажење у простору – тест

Сналажење у простору – тест

Резултат теста

1. Означи главне стране света:

2. Које су споредне стране света?

3. Која се споредна страна света налази насупрот југоистока?

4. Која је страна света насупрот истоку?

5. Која је међународна скраћеница за север?
6. Која је међународна скраћеница за исток?

7. Која се страна света налази између северозапада и југозапада?

8. Стојиште је све оно што нас окружује.

9. Маја је у кући и иде у школу. Шта је Мајино одредиште?

10. Видик је све што видимо:
11. Шта привидно спаја видикна слици?

12. Видикова линија је линија по којој се привидно спајају небо и земља.

13. Како називамо одређивање страна света?

14. На којој страни света излази Сунце?

15. На којој страни света залази Сунце?
16. На којој страни света су већи размаци међу годовима?

17. На којој страни стабла се налази маховина?

18. На којој страни мрави обично граде мравињак?

19. Справа на слици је:

20. Налазиш се у шуми, облачно је помоћу чега се можеш оријентисати?
21. Каква је игла у компасу?

22. Која звезда нам показује север?

23. Место на којем стојимо и посматрамо простор око себе зовемо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ