„Љубав“, Алексије Марјановић – тест

„Љубав“, Алексије Марјановић

Резултат теста

1. Какав је основни тон песме „Љубав”?

2. Шта је необично у понашању заљубљене девојчице и дечака у овој песми Алексија Марјановића?

3. Зашто песник не може у потпуности да опише љубав и љубавне јаде?

4. Лирска песма која пева о дивљењу, чежњи, заљубљености и љубави према вољеној особи је:

5. ЈАД значи:
6. Свеска за уписивање успомена назива се_____________.

7. Ко у песми "престане да се игра јер одело чува"?

8. Које ствари у песми иду уз љубав?

9. Дечак у песми се мува пред:

10. Најмања тематска целина у књижевном делу је:
11. У песми имена се пишу:

12. У песми девојчица у заносу заборави да гледа шта је у:

13. Oпис љубави и љубавних јади дужи је од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ