Množenje i deljenje – test (4.r.)

Množenje i deljenje

Резултат теста

1. Izračunaj sledeće izraze 244 * 536 =

2. Izračunaj: 126835 * 518 =

3. Putnički voz ima 12 vagona. U svaki vagon može da sedne 84 putnika. Koliko putnika može da sedi u tom vozu?

4. U teretni brod utovarene su 453 vreće sa pšenicom. U svakoj vreći ima 67 kilograma pšenice. Koliko je pšenice utovareno u taj brod?

5. Јelena je trebalo da izračuna proizvod dva broja. Greškom ih je sabrala i dobila zbir 16 274. Pomozi Jeleni da izračuna proizvod tih brojeva ako jedan od njih 2 117.
6. Odredi broj koji je 100 puta manji od zbira brojeva 56 458 i 118 242.

7. Izračunaj: 317 724 : 87 =

8. Deljenik je razlika brojeva 130 164 i 24 786, a delilac je broj 6. Izračunaj količnik. Označi tačne odgovore

9. Deleći broja 2419 nekim brojem Maja je dobila količnik 35 i ostatak 4. Odredi delilac.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ