Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем – тест

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Резултат теста

1. Израчунај производ и означи на који цвет ће слетети лептир.

2. Одреди број који је 6 пута већи од збира бројева 2 345 и 1 034.

3. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

4. Који је број 9 пута већи од броја 7 987?

5. Ако у једном селу има 2 346 становника, а у најближем граду 4 пута више становника него у том селу, израчунај колико становника има у граду.
6. У магацину се налази 1 900 паковања са по 6 флаша воде.Колико је укупно флаша у том магацину?

7. Одреди број који је од производа бројева 6 375 и 8 већи 10 пута.

8. У свакој од 100 врећа је по 65 kg кромпира. Цена је 8 динара за килограм. Kолика је укупна вредност кромпира у врећама?

9. Једна бициклистичка стаза дуга је 7 000 метара. Друга, која се тек прави биће 4 пута дужа од прве.Колико ће бити укупна дужина ове две бициклистичке стазе?

10. Једна породична пица кошта 699 динара, а кремпита 250 динара. Стефан је наручио три пице и 9 кремпите.Колико износи рачун који Стефан треба да плати?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ