Јединице мере за површину – тест

Јединице мере за површину – тест

Резултат теста

1. Изрази у одговарајућим јединицама мере:

2. Изрази у назначену јединицу мере.

3. Израчунај вредност израза на датој слици.

4. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

5. Израчунај: 400 m2 - 2 000 000 mm2 =___________ mm2

6. Изрази у трежену јединицу мере. 673 000 mm2 =____ cm2

7. Израчунај: 6 000 000 mm2 - 300 dm 2 =________ dm2

8. У једном спортском центру површина ледене плоче је 2 200 m2, а површина фудбалског терена је 45 а. Одреди укупну површину ових терена.

9. Реши задатак на датој слици и означи тачно решење.

10. Површина парка је 2 ha 27 a.У њему се налази ресторан , који заузима површину од 60 а.Колика је површина парка без ресторана?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ