Именице и придеви – тест

Именице и придеви – тест

Резултат теста

1. Именице које се пишу великим почетним словом називају се:

2. Које речи су неправилно написане?

3. Лазар воли Јелену.

4. Која реченица је правилно написана?

5. Именице со, брашно и шећер су:
6. Означи поље испред присвојних придева:

7. Речи: Наташа, машна, ташна, лењир, оловка, Петар, представљају:

8. Именице су речи које стоје уз придеве и ближе их одређују.

9. Грање, цвеће и дрвеће су:

10. Једна од ових речи није придев. Која?
11. У реченици: Свако има неку тајну – тужну, смешну или сјајну. Именица је реч...

12. Пера, Дунав, Нови Сад су:

13. Означи тачне реченице.

14. Издвој збирне именице:

15. Нећу да берем ЗЕЛЕНЕ јабуке. Одреди род и број означене речи у реченици.
16. Означи поље испред тачног одговора:

17. Само једна реченица је нетачно написана. Одреди која.

18. Речи које означавају имена бића,предмета и појава називају се?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ