Становништво, насеља, делатности – тест

Становништво, насеља, делатности – тест

Резултат теста

1. Делатност која обухвата послове везане за превоз робе, путника и пренос информација назива се:

2. Одабери карактеристике града.

3. Заразна болест значи:

4. Пољопривреда, рударство и индустрија припадају:

5. Производне и непроизводне делатвности су међусобно повезане.
6. Делатности групишемо на:

7. Твој пријатељ слави празник свог народа који је теби непознат. Како треба да се понашаш? Одабери реченице где је описано исправно понашање.

8. Одабери тачне тврдње.

9. Имаш право да се играш у парку. Која је твоја обавеза?

10. Сви људи који насељавају неку територију чине _____________________ тог краја.
11. Одабери производне делатности.

12. У мом насељу улице су дугачке и широке. У њему живи 1000 становника. Људи углавном гаје биљке и животиње. У насељу имамо основну школу, продавницу, амбуланту и дом културе. О ком насељу је реч?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ