Субјекат – тест

Субјекат

Резултат теста

1. Главни реченични члан који казује КО или ШТА врши радњу је:

2. У служби субјекта могу да се нађу:

3. У реченици "Чамац је поред реке." субјекат је:

4. У датој реченици субјекат је:

5. У којој од наведених реченица је изостављен субјекат?
6. У којој реченици је субјекат вршилац радње?

7. Означи тачну тврдњу.

8. У којој реченици је субјекат исказан заменицом?

9. У датој реченици субјекат је:

10. У којој реченици је субјекат исказан скупом речи?
11. У реченици:"Целе ноћи је падала киша." субјекат је:

12. Означи реченицу у којој је субјекат изостављен.

13. У којој од датих реченица подвучена реч није у служби субјекта?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ