Множење и дељење вишецифреног броја декадном јединицом – тест