Атрибут – тест

Атрибут – тест

Резултат теста

1. На која питања добијамо атрибут?

2. Које врсте речи врше службу атрибута?

3. ЛЕПЕ девојке постају манекенке. Истакнута реч у реченици је у служби...

4. Телефон је ЦРВЕН. Истакнуте речи у реченици су у служби...

5. У следећој реченици издвој атрибут. Стара Мирина књига је на полици.
6. Реченицу "Сунце сија" проширили смо прилошком одредбом за начин:

7. Атрибут је додатак....

8. Атрибут казује...

9. Службу атрибута могу да врше...(има више тачних одговора)

10. Атрибути се слажу са именицом уз коју стоји у ...
11. Одреди службу речи ЦРВЕНА у следећој рченици: Црвена јабука је слатка.

12. Одреди службу речи ЦРВЕНА у следећој рченици: Јабука је црвена.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ