Музички квиз – прима и секунда волта

Музички квиз – прима и секунда волта

Резултат теста

1. Низ од 8 тонова који су постепено поређани од најнижег до највишег назива се:

2. Допуни.Прима волта је ознака за ________ завршетак песме.

3. Ознака за други завршетак песме је:

4. Током првог извођења песме или неког њеног дела изводи се:

5. Код понављања прескаче се:
6. Код понављања изводи се оно што је написано у нотном тексту као:

7. Када наиђеш на знак на приказаној слици треба да:

8. У датим нотним записима означи секунду волту.

9. Крај песме се означава двема тактицама.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ