Граматика – годишња провера знања – тест

Граматика – годишња провера знања – тест

Резултат теста

1. Одреди род и број придева: кожне (чизме)

2. У једној од ових реченица истакнута је реч која није у служби субјекта. У којој?

3. У којој реченици нема атрибута?

4. У реченици ,,Мила је јуче лепо нацртала малог зеца'', реч ЛЕПО врши службу:

5. Које је време у реченици: Џеки лежи у кућици.
6. Напиши збирну именицу од речи ПРУТ.

7. Која је врста броја у реченици: Маја слави десети рођендан.

8. Одреди објекат: Пано у учионици уређују ученици.

9. У којој од наведених реченица именски предикат у свом саставу има заменицу.

10. Одреди службу истакнутих речи у реченици. КРАВА јутрос нежно лиже своје теле на ливади.
11. Одреди придеве у реченици: Дошло је варљиво и кишовито пролеће.

12. Објекат добијамо на питање?

13. У реченици: ,,Мама носи сат'', именица сат је у служби:

14. Која реченица у свом саставу има именски предикат?

15. Редни бројеви су:
16. Објекат је глаголски додатак који означава...

17. Истакнути део реченице припада ком реченичном скупу? Стари лонац СТОЈИ НА ПОЛИЦИ.

18. Одреди службу истакнутих речи у реченици. Зимус смо сви весело дочекали Нову годину КОД УЈАКА.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ