Како се живело у средњем веку – тест

Како се живело у средњем веку

Резултат теста

1. У средњовековној Србији већина становника живела је:

2. Које послове су обављале жене у кући?

3. На раскошном двору живели су:

4. Властелини су се бавили:

5. Чиме су се бавили грађани? Означи уљеза.
6. Група људи који су у средњем веку живели у градовима који су почели да се развијају су:

7. Деца на двору била су писмена. Где су их учили да читају и пишу?

8. Означи тачну тврдњу.

9. Означи храну која није могла да се нађе на средњовековној трпези.

10. Племићи су често ишли у лов.Шта су најчешће користили у лов?
11. "Oван" је у средњем веку био потребан зато што:

12. Самострел је оружје за гађање:

13. У средњем веку на почетку се писало на:

14. Означи реч која не припада низу.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ