Површина правоугаоника – провера

Површина правоугаоника – провера

Резултат теста

1. Образац за површину правоугаоника гласи:

2. Израчунај површину правоугаоника ако је његова дужина 23cm, а ширина 12cm. Означи тачан одговор:

3. Израчунај обим правоугаоника ако је његова дужина 23dm , а површина 414dm2. Означи тачан одговор:

4. Израчунај површину правоугаоника чије су дужине страница 40 mm и 25 mm. Означи тачан одговор:

5. Израчунај површину квадрата чике су странице: а=4m3dm б=25 dm. Означи тачан одговор:
6. Израчунај површину правоугаоника чија је страница а = 8cm, а страница б = 4cm. Означи тачан одговор:

7. На земљишту квадратног облика, чија је страна 40m, сазидана је кућа облика правоугаоника дужине 9m и ширине 6m. Колика је површина земљишта преостала за двориште

8. Колико се цветова може убрати са леје правоугаоног облика, димензија 8m и 2m, ако се са сваког квадратног метра уберу по 24 цвета?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ