Упоређивање природних бројева – тест

Упоређивање природних бројева

Резултат теста

1. Означи тачну тврдњу:

2. Посматрај слику и одреди који знак треба поставити:

3. Означи која од приказаних животиња је најтежа.

4. На ком кишобрану је написан најмањи број?

5. Напиши најмањи непаран број користећи цифре 7, 2, 9, 0, 1 и 8.Цифре можеш да користиш само једанпут.
6. Који бројеви се налазе између бројева приказаних на слици?

7. Претходник најмањег седмоцифреног броја је:

8. Следбеник највећег непарног деветоцифреног броја ја:

9. Упореди бројеве са слике и означи одговарајући знак.

10. Дате бројеве поређај од најмањег до највећег.
11. Означи најмањи и највећи шестоцифрени број у коме су све цифре различите.

12. Напиши најмањи деветоцифрени број чија је цифра стотина 4.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ