Ваздух – провера

Резултат теста

1. Ваздух је:

2. У ваздуху се налази кисеоник који користе сва жива бића у процесу дисања.

3. Јаче кретање ваздуха је:

4. Ветар омогућава:

5. Ветар не помаже при размножавању биљака.
6. Снага ветра користи се за:

7. Ваздух загађују:

8. Ваздух је течност без укуса и мириса?

9. Загађен ваздух се назива:

10. Ваздух се налази:
11. Чист ваздух:

12. У диму који испуштају фабрике:

13. Воду у гасовитом стању називамо:

14. Нечиста вода не угрожава живот људи, биљака и животиња?

15. Ако биљку не заливамо:
16. Вода из барице која се исушила је:

17. Вода је неопходна:

18. Ако у воду додамо мало шећера или соли, вода ће променити:

19. Вода се на хладноћи:

20. Лед се загревањем може претворити у воду.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ