Својства операције дељења – тест

Својства операције дељења

Резултат теста

1. Када се дељеник увећа 342 пута, количник се:

2. Израчунај количник бројева 800 и 10 а затим га умањи 10 пута променом дељеника.

3. Дата је једнакост а : b = 6 000. Израчунај вредност на приказаној слици.

4. Давид слаже оловке у кутије.Треба да сложи 284 оловке тако да у свакој кутији буде по 71 оловка.Колико би Давиду кутија било потребно када би имао 4 пута мање оловака?

5. Дат је количник: a : b = 14 565.Делилац умањи 9 пута и одреди нови количник.
6. Допуни реченицу: Ако дељеник _______________ 78 пута и делилац смањимо 78 пута, количник се неће променити

7. Без рачунања одреди непознати број тако да једнакост на датој слици буде тачна.

8. У 4 кутије налазе се 840 шналица подједнако распоређених.Колико би шналица било у свакој кутији да је број кутија и број шналица двоструко мањи?

9. Израчунај количник збира бројева 657 и 279 и броја 9.

10. У једној фабрици намештаја произведено је 5 070 столица.У другој фабрици произведено је 6 пута мање столица.Колико је палета спаковано у другој фабрици?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ