Скуп природних бројева – тест

Скуп природних бројева

Резултат теста

1. Најмањи шестоцифрени број написан истим цифрама је:

2. У броју на приказаној слици цифра 6 има месну вредност:

3. Која декадна јединица је најближа приказаном броју са слике?

4. Означи на ком цвету би требало да долети пчела.

5. Непарни бројеви који су већи од 3 284 503 , а мањи од 3 284 510 су:
6. Цифрама 3, 5, 8, 6, 9, 0, 4 и 2, без понављања, написан најмањи осмоцифрени број је:

7. Цифрама 3, 5, 8, 6, 9, 0, 4 и 2, без понављања, написан највећи осмоцифрени број је:

8. Правилно написан речима број 9 550 450 је:

9. Породица Недељковић је купила најскупљу кућу.Означи коју кућу је купила породица Недељковић.

10. Упореди бројеве са слике. Који знак треба уписати?
11. Означи која од приказаних држава има најмањи број становника.

12. Које две цифре у мањем броју треба да замене места да би два броја приказана на слици постала једнака?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ