Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Резултат теста

1. Пронађи уљеза:

2. Која од наведених речи је именица?

3. Реченица у будућем времену је:

4. Властите именице су:

5. Која реченица је правилно написана?
6. Описни придев је:

7. У којој се реченици налази глагол који означава радњу?

8. Именица мушког рода је:

9. Која реч није глагол?

10. Придев је:
11. Збирна именица је:

12. Градивна именица није:

13. У којој је реченици употребљен градивни придев?

14. Друго лице множине је:

15. У којој реченици је употребљен редни број?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ