Изрази, једначине – тест (4. разред)

Изрази, једначине – тест (4. разред)

Резултат теста

1. а · 9 = 540

2. 6 · b = 480

3. Петоструки непознати број износи 820. Нађи решење.

4. Који број треба поделити са 70 да би се добио број 8?

5. Којим бројем треба поделити 837 да би се добио број 9?
6. 148 – (52 + 126 : 3) =

7. 1000 – 420 : 7 · 5 =

8. Израчунај разлику бројева: 832 : 4 и 69 · 3

9. 420 : 6 + 112 · 4 =

10. Дина је замислила неки број. Када га је поделила са 4, добила је број 168. Који је број замислила Дина?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ