Површина правоугаоника и квадрата – тест (4.р.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Површина квадрата и правоугаоника

Резултат теста

1. Правоуганик има дужину од 6cm и ширину од 4cm. Површина је ______cm²?

2. Површина квадрата је 16 cm². Његова страница је ______ cm.

3. Површина правоугаоника је 45cm² . Ако је његова ширина 5 cm, онда је његова дужина _____ cm

4. Обим квадрата је 28 cm. Површина квадрата је:

5. Дужина правоугаоника је 11cm а његова ширина је за 4 cm краћа. Површина правоугаоника је ______ cm²
6. Правоугаоник има дужину од 18 cm и 3 пута мању ширину. Његова површина је ________ cm²

7. Дужина правоугаоника је 6 cm а ширина је 4 cm. Ако је дужина већа за 2 cm, колико треба да буде ширина тако да нови правоугаоник има исту површину као и први?

8. Колико квадрата чије су странице 4 cm покривају површину правоугаоник дужине 24 cm и ширине 8 cm?

9. Квадрат са страницом од 6 cm и правоугаоник ширине 4cm имају исту површину. Дужина правоугаоника је ____cm

10. На земљишту облика правоугаоника, дужине 24 m и ширине 12 m, саграђена је кућа облика квадрата чије су странице 8 m. Колика је површина дворишта?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ