Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Šta od navedenog je osobina zvuka?

2. Ko je komponovao " Četiri godišnja doba"?

3. Ko je kod nas komponovao Rukoveti?

4. U kom stavu iz svite "Karneval životinja" Kamij Sen Sansa je ogllašavanje životinje prikazano klarinetom ?

5. Koji instrument je na slici?

6. Cressendo i decressendo su oznake za:

7. Kako se naziva naša narodna igra?

8. Koji od sledećih pojmova ne vezujemo za muziku?

9. Šta je predstavljeno na sledećoj slici?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ