Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Kako se naziva naša narodna igra?

2. Ko je kod nas komponovao Rukoveti?

3. Cressendo i decressendo su oznake za:

4. U kom stavu iz svite "Karneval životinja" Kamij Sen Sansa je ogllašavanje životinje prikazano klarinetom ?

5. Ko je komponovao " Četiri godišnja doba"?
6. Koji instrument je na slici?

7. Koji od sledećih pojmova ne vezujemo za muziku?

8. Šta je predstavljeno na sledećoj slici?

9. Šta od navedenog je osobina zvuka?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ