Служба речи у реченици – тест

Служба речи у реченици

Резултат теста

1. Месец је обасјавао широку плитку шумску реку.

2. Одреди службу подвучене речи у датој реченици.

3. Одреди прилошку одредбу за начин у реченици: Лептири су разиграно летели изнад прелепог цвећа.

4. У датој реченици објекат је:

5. Одреди атрибут у реченици: Црвена јабука је брзо порасла у дединој башти.
6. Из датог текста издвоји све атрибуте.

7. Одереди прилошку одредбу за место у реченици: Александра нестрпљиво чека аутобус на аутобуској станици.

8. У датој реченици лична заменица врши службу:

9. Одреди службу истакнуте речи:

10. У датој реченици прилошка одредба за време је:
11. Издвој објекат из дате реченице.

12. Издвој предикат из дате раченице.

13. Славуј ЗАНОСНО пева. У наведеној реченици назначена реч врши службу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ