„Кад пролеће дође“, Љиљана Крстић – тест

„Кад пролеће дође“, Љиљана Крстић

Резултат теста

1. Где се одвија драмска радња?

2. На који начин сазнајемо где се одиграва радња?

3. Када почиње драмска радња?

4. Шта је било нацртано на табли?

5. На цедуљици су била исписана имена:
6. Зашто Миша каже да „кад пролеће дође, неки дечаци грицкају бунике”?

7. Шта су ученици замолили наставницу?

8. Како је наставница реаговала на њихов предлог?

9. Зашто је Влада закаснио на час?

10. Како је наставница открила његове разлоге кашњења у школу?
11. Шта је Влада сазнао када је дошао у школу?

12. Како се Влада осећао када му је учитељица показала цедуљицу?

13. Како је долазак пролећа утицао на Владу и остале ђаке?

14. Облик казивања у овом драмском тексту је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ